HERBARIUM
Krypsiv
 
 
Familie: Sivfamilien
 
Latinsk Navn: Juncus bulbosus

Diverse opplysninger:

Disse ble funnet i Marker kommune.

Dato: 2 juli 2016