HERBARIUM
Kulekarse
 
 
Familie: Korsblomstfamilien
 
Latinsk Navn: Rorippa austriaca

Diverse opplysninger:

Disse bildene ble tatt ved Engelsviken i Fredrikstad kommune.

Dato: 25 juni 2013