HERBARIUM
Kurvpil
 
 
Familie: Pilefamilien
 
Latinsk Navn: Salix viminalis

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt ved Brekke sluse i Rakkestad kommune.

Dato: 26 juni 2015