HERBARIUM
Kvass-starr x slåttestarr
 
 
Familie: Starrfamilien
 
Latinsk Navn: Carex acuta x nigra

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt i Vestvannet ved Stenbekk i Sarpsborg kommune.

Dato: 19 august 2010