HERBARIUM
Kvassdå
 
Familie: Leppeblomstfamilien
 
Latinsk Navn: Galeopsis tetrahit

Diverse opplysninger:

Disse bildene ble tatt på Kirkøya i Hvaler kommune, i Fredrikstad kommune og i Trøgstad kommune.

Dato:
29 juli 2012
5 august 2006
21 september 2005