HERBARIUM
Kvasstarr
 
Familie: Starrfamilien
 
Latinsk Navn: Carex acuta

Diverse opplysninger:

Det første bildet er tatt ved Sandstanken i Trøgstad kommune.
Dette bildet ble tatt ved Vestvannet i Sarpsborg kommune.

Dato:
6 juni 2007
15 juni 2005