HERBARIUM
Kvitmaure
 
Familie: Maure
 
Latinsk Navn: Galium boreale

Diverse opplysninger:

Dette bildet er tatt på Fagerhaug i Oppdal kommune.