HERBARIUM
Kystarve
 
Familie: Nellikfamilien
 
Latinsk Navn: Cerastium diffusum

Diverse opplysninger:

Disse bildene ble tatt på Brattestø i Hvaler kommune og på Sauholmen i Utgårdskilen i Hvaler kommune.

Dato:
11 mai 2013
20 april 2008
03 juni 2007