HERBARIUM
Kystbergknapp
 
Familie: Bergknappfamilien
 
Latinsk Navn: Sedum anglicum

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt i Gloppen kommune, og ved Klubba i Kristiansund kommune.

Dato:
5 juli 2012
Juli 2004