HERBARIUM
Kystgrisøre
 
 
Familie: Korgplantefamilien
 
Latinsk Navn: Hypochaeris radicata

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt i Råde kommune.

Dato: 27 juni 2014