HERBARIUM
Kysttjønnaks
 
Familie: Tjønnaks
 
Latinsk Navn: Potamogeton polygonifolius

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt i Hvaler kommune.

Dato: 18 september 2007