HERBARIUM
Langstarr
 
Familie: Starr
 
Latinsk Navn: Carex elongata

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt ved Solli Bruk i Sarpsborg.

Dato:
1 juni 2007
6 mai 2007