HERBARIUM
Lappvier
Les mer om lappvier i Den virtuelle floraen
 
 
Familie: Vierfamilien
 
Latinsk Navn: Salix lapponum

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt på Slåttemyra i Nittedal kommune, og i Vinstradalen i Oppdal kommune.

Dato:
18 juli 2008
28 juni 2007