EditRegion6
HERBARIUM
Leddved
 
Familie: Kaprifolfamilien
 
Latinsk Navn: Lonicera xylosteum

Diverse opplysninger:

Disse bildene ble tatt på Hovedøya i Oslo kommune, på Jeløya i Moss kommune og ved Vamma i Askim kommune.

Dato:
25 mai 2016
10 mai 2007
8 juni 2005
20 juli 2007