EditRegion6
HERBARIUM
Legevintergrønn
 
Familie: Vintergrønn
 
Latinsk Navn: Pyrola rotundifolia ssp. rotundifolia

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt i Drivdalen i Oppdal kommune.

Dato: 9 juli 2005