HERBARIUM
Lerkespore
 
Familie: Valmuefamilien
 
Latinsk Navn: Corydalis intermedia

Diverse opplysninger:

Disse bildene ble tatt ved Alby på Jeløya i Moss kommune og på Vesterøy i Hvaler kommune.

Dato:
25 april 2021
14 april 2007