HERBARIUM
Lidstarr
 
 
Familie: Starrfamilien
 
Latinsk Navn: Carex lidii

Diverse opplysninger:

Disse bildene ble tatt på Kapp Thordsen på Svalbard.

Dato: 18 juli 2013