HERBARIUM
Lin
 
 
Familie: Linfamilien
 
Latinsk Navn: Linum usitatissimum

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt på Solgården avfallsplass i Moss kommune og ved Åkerbergmosen i Råde kommune.

Dato
28 juni 2014
29 september 2012