HERBARIUM
Linnea
 
Familie: Linneafamilien
 
Latinsk Navn: Linnea borealis

Diverse opplysninger:

Disse bildene ble tatt på Fagerhaug i Oppdal kommune.

Dato:
13 juli 2005
3 juli 2007