HERBARIUM
Lodnemyrklegg
 
 
Familie: Maskeblomstfamilien
 
Latinsk Navn: Pedicularis hirsuta

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt ved Nybyen og ved Flyplassen på Svalbard.

Dato:
14 juli 2013
15 juli 2013