EditRegion6
HERBARIUM
Lodnestarr
 
Familie: Starrfamilien
 
Latinsk Navn: Carex hirta

Diverse opplysninger:

Disse bildene ble tatt ved Oven i Rygge kommune, og ved Kurefjorden i Råde kommune.

Dato:
27 juni 2014
6 juni 2006