HERBARIUM
Løvemunn
 
 
Familie: Maskeblomstfamilien
 
Latinsk Navn: Antirrhinum majus

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt på Solgården avfallsplass i Moss.

Dato: 28 september 2013