HERBARIUM
Lundhengeaks
 
Familie: Gras
 
Latinsk Navn: Melica uniflora

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt ved parkeringsplassen ned til Kalvehageneset i Grimstad kommune.

Dato: 10 mai 2008