HERBARIUM
Mannasøtgras
 
Familie: Grasfamilien
 
Latinsk Navn: Glyceria fluitans

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt ved Kanestraum i Tingvoll kommune, og i Askim kommune

Dato:
29 juni 2017
5 juli 2007