HERBARIUM
Nålesivaks
 
 
Familie: Starrfamilien
 
Latinsk Navn: Elocharis acicularis

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt ved Unndalsvannet i Oppdal kommune.

Dato: 27 juli 2016