HERBARIUM
Nattfiol, Grov
 
Familie: Orkidéfamilien
 
Latinsk Navn: Platanthera chlorantha

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt i Nordenden av Tunevannet i Sarpsborg kommune, og inne ved Kolbjørnviksjøen i Rakkestad kommune.

Dato:
25 juni 2008
16 juni 2004
26 juni 2003