HERBARIUM
Nattfiol, vanlig
 
Familie: Orkidéfamilien
 
Latinsk Navn: Platanthera bifolia

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt i Nordenden av Tunevannet i Sarpsborg kommune, og på Viker på Asmaløy i Haler kommune.

Dato:
28 juni 2012
30 juni 2010
29 juni 2003