HERBARIUM
Nikkevintergrønn
 
Familie: Vintergrønn
 
Latinsk Navn: Orthilia secunda

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt i Oppdal kommune.

Dato: 24 juli 2005