HERBARIUM
Nordlandsstarr
Les mer om nordlandsstarr i Den virtuelle floraen
 
 
Familie: Starrfamilien
 
Latinsk Navn: Carex aquatilis

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt på vei opp til Nordre Knutshø i Oppdal kommune.

Dato: 18 juli 2010