HERBARIUM
Norsk Vintergrønn
 
Familie: Vintergrønnfamilien
 
Latinsk Navn: Pyrola norvegica

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt i Ålmdalen i Oppdal kommune.

Dato:
25 juli 2009
14 juli 2007