HERBARIUM
Nubbestarr
 
Familie: Starr
 
Latinsk Navn: Carex loliacea

Diverse opplysninger:

Disse bildene ble tatt ved Hafjell i Øyer kommune.

Dato: 15 juni 2007