HERBARIUM
Oksetunge
 
Familie: Rubladfamilien
 
Latinsk Navn: Anchusa officinalis

Diverse opplysninger:

Det første bildet ble tatt ved Øyer kirke i Øyer kommune.
De 2 siste bildene er tatt i Hesteskobakken ved Harpefoss i Sør-Fron kommune.

Dato:
16 juni 2007
9 juli 2005