HERBARIUM
Oktoberbergknapp
 
 
Familie: Bergknappfamilien
 
Latinsk Navn: Sedum spectabile

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt på Solgården avfallsplass i Moss kommune.

Dato: 29 september 2012