HERBARIUM
Olavsskjegg
 
Familie: Småburkne
 
Latinsk Navn: Asplenium septentrionale

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt på Jeløya i Moss kommune.

Dato:
20 mai 2007
8 juni 2005