HERBARIUM
Ormehode
 
Familie: Rubladfamilien
 
Latinsk Navn: Echium vulgare

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt ved Glengshølen og ved stasjonen i Sarpsborg kommune.

Dato:
09 juni 2009
juni 2004