HERBARIUM
Osp
 
Familie: Poppel
 
Latinsk Navn: Ophioglossum vulgatum

Diverse opplysninger:

Bildene av raklene er tatt i Fredrikstad kommune, mens bildet av bladene er tatt i Sarpsborg kommune.

Dato:
3 mai 2006
29 mai 2006