HERBARIUM
Parkslirekne
 
Familie: Slireknefamilien
 
Latinsk Navn: Fallopia japonica

Diverse opplysninger:

De 4 første bildene ble tatt ved Papper i Hvaler kommune.

De 2 siste ble tatt ved Glengshølen i Sarpsborg kommune.

Dato:
18 september 2007
8 juni 2006