HERBARIUM
Piggeple
 
Familie: Søtvier
 
Latinsk Navn: Datura stramonium

Diverse opplysninger:

Disse bildene ble tatt ved Kykkelsrud i Askim kommune.

Dato: 8 august 2005