HERBARIUM
Piggstarr
 
Familie: Starrfamilien
 
Latinsk Navn: Carex muricata

Diverse opplysninger:

Disse bildene ble tatt i Hesteskobakken ved Harpefoss, og på Rauer i Fredrikstad kommune.

Dato:
5 juni 2010
8 juli 2006