HERBARIUM
Pipeløk
 
 
Familie: Løkfamilien
 
Latinsk Navn: Allium fistulosum

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt i Storlidalen i Oppdal kommune.

Dato: 22 juli 2010