HERBARIUM
Polararve
 
 
Familie: Nellikfamilien
 
Latinsk Navn: Cerastium regelii

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt i Endalen på Svalbard.

Dato: 20 juli 2013