HERBARIUM
Polarkarse
 
Familie: Korsblomstfamilien
 
Latinsk Navn: Cardamine pratensis ssp. angustifolia

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt innerst i Vinstradalen i Oppdal kommune.

Dato 16 juli 2007