HERBARIUM
Polarøstersurt
 
 
Familie: Rubladfamilien
 
Latinsk Navn: Mertensia maritima tenella

Diverse opplysninger:

Disse bildene ble tatt på Diabasodden på Svalbard.

Dato: 17 juli 2013