HERBARIUM
Polarskjørbuksurt
 
 
Familie: Korsblomstfamilien
 
Latinsk Navn: Cochlearia groenlandica

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt i Nydalen og ved Flyplassen på i Longyearbyen på Svalbard.

Dato:
13 juli 2013
15 juli 2013