HERBARIUM
Polarvier
Les mer om polarvier i Den virtuelle floraen
 
 
Familie: Vierfamilien
 
Latinsk Navn: Salix polaris

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt i Oppdal kommune mellom Orkelsjøen og Orkelkroken, og på Svalbard.

Dato:
20 juli 2013
21 juli 2008