HERBARIUM
Pollsivaks
 
Familie: Siv
 
Latinsk Navn: Schoenoplectus tabernaemontani

Diverse opplysninger:

Det første bildet er tatt i Torsnes.
De 2 neste bildene er tatt i Ullerøy kommune.

Dato:
2 august 2006
11 juni 2006