HERBARIUM
Pors
 
Familie: Porsfamilien
 
Latinsk Navn: Myrica gale

Diverse opplysninger:

De 3 første bildene er tatt ved Børtevann i Sarpsborg kommune.
De 2 neste bildene er tatt på Viker på Hvaler kommune.
De 2 siste er av hunraklene til pors, og de er tatt i Tingvoll kommune.

Dato:
04 mai 2008
14 april 2007
27 mai 2005
5 juli 2007