HERBARIUM
Purpurkarse
 
 
Familie: Korsblomstfamilien
 
Latinsk Navn: Braya glabella ssp. purpurascens

Diverse opplysninger:

Disse bildene ble tatt på Kapp Thordsen på Svalbard.

Dato 17 juli 2013