HERBARIUM
Purpurlyng (Erica cinera)
 
Familie: Lyngfamilien
 
Latinsk Navn: Erica cinerea

Diverse opplysninger:

Bildet er tatt på Byrknesøy i Gulenkommune.

Dato: 14 juli 2015