HERBARIUM
Artsnavn
EditRegion8  
 
Familie: Maskeblomstfamilien
 
Latinsk Navn: Linaria purpurea

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt på Øra i Fredrikstad kommune.

Dato:
3 november 2017